เกมส์จับคู่ ภาพที่เหมือนกัน ในเวลาจำกัด
วิธีเล่น
เกมจับคู่ ภาพที่เหมือนกัน ในเวลาจำกัด Click Mouse ที่ปุ่มบนสุด จากนั้นพิมพ์ชื่อที่ใช้เล่น
เลือก จับคู่ภาพ ที่เหมือนกัน โดยใช้ Mouse Click

Popdee Copyright 2008 Popdee.com. All rights reserved.